Aon’s Assessment Solutions Meddelelse om privatlivspolitik ved onlineaktivitet

Dataansvarlig                        
cut-e GmbH (fremover benævnt Aon’s Assessment Solutions)
Adresse: Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Germany
Telefon: +49 40-3250 389-900
E-mail: gdpr(at)cut-e.com

Databeskyttelsesrådgiver
Dr. Thomas Balzer
[samme oplysninger som dataansvarlig]

1.    Oversigt og anvendelsesområde

Hensigten med denne meddelelse om privatlivspolitik ved onlineaktivitet (“Meddelelse”) er at give dig vigtig information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores websted, først og fremmest vigtig information i henhold til Forordning (EU) 2016/679 (“GDPR”). Aon’s Assessment Solutions (“vi”, “vores” eller “os”) er forpligtet til at beskytte fortroligheden, rigtigheden og integriteten af alle personoplysninger gennem vores høje tekniske og organisatoriske standarder.

Din brug af dette websted er frivillig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger, bør du ikke fortsætte med at bruge webstedet. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at opdatere og/eller ændre denne Meddelelse. 

2.    Vores behandling

Nedenfor er anført de forskellige måder, du kan vælge at bruge vores websted på, og dermed de måder, vi kan behandle dine personoplysninger på, herunder vores retlige grundlag for behandlingen i henhold til GDPR. 

2.1 Brug af webstedet

Kategorier af personoplysninger: Tekniske oplysninger om brugeren.
Formål med behandlingen: (1) At sørge for den tekniske drift af vores websted; (2) at levere information om vores tjenesteydelser og produkter samt at forstå dine interesser.
Retligt grundlag for behandlingen: (1) Artikel 6, stk. 1, litra f – vores legitime interesse er vellykket drift af vores websted; (2) artikel 6, stk. 1, litra f – vores legitime interesse er at give dig information om de produkter og tjenesteydelser, vi tilbyder, samt at forstå dine interesser i relation til disse. 

2.2 Kontakt

Kategorier af personoplysninger: Tekniske oplysninger om brugeren, kontaktoplysninger.
Formål med behandlingen: (1) At tage kontakt til dig, hvis du har anmodet herom (f.eks. “Kontakt os”, “Anmod om en demo”, “Akademisk forskningsportal”); (2) at give dig mulighed for at downloade materialer svarende til dine interesser. 
Retligt grundlag for behandlingen: (1) Artikel 6, stk. 1, litra f – vores legitime interesse er at kontakte dig og/eller levere relevante materialer, hvis du har anmodet herom; (2) artikel 6, stk. 1, litra f – vores legitime interesse er at give dig vigtig eller interessant information angående vores tjenesteydelser. 

2.3 Interaktive spil

Kategorier af personoplysninger: Tekniske oplysninger om brugeren, identifikationsoplysninger (ikke påkrævet).
Formål med behandlingen: (1) At levere interaktive spil til dig.
Retligt grundlag for behandlingen: (1) Artikel 6, stk. 1, litra f – vores legitime interesse er at levere interaktive spil til dig til forbedring af din brugeroplevelse. 
            
2.4 Karriere

Kategorier af personoplysninger: Tekniske oplysninger om brugeren, kontaktoplysninger, oplysninger om tidligere ansættelser.
Formål med behandlingen: (1) At facilitere din jobansøgning.
Retligt grundlag for behandlingen: (1) Artikel 6, stk. 1, litra b – dine personoplysninger er nødvendige for at indgå ethvert fremtidigt ansættelsesforhold til os (manglende afgivelse af personoplysninger vil medføre, at du ikke kan søge stillingen).
2.5 scienceBlog
Kategorier af personoplysninger: Tekniske oplysninger om brugeren, kontaktoplysninger.
Formål med behandlingen: (1) At stille vores scienceBlog til rådighed og gøre det muligt for dig at interagere med denne.
Retligt grundlag for behandlingen: (1) Artikel 6, stk. 1, litra f – vores legitime interesse er at give dig information om vores scienceBlog og tillade dig at dele kommentarer.
2.6 Nyhedsbrev
Kategorier af personoplysninger: Tekniske oplysninger om brugeren, kontaktoplysninger.
Formål med behandlingen: (1) At sende dig vores nyhedsbrev/salgsfremmende materiale.
Retligt grundlag for behandlingen: (1) Artikel 6, stk. 1, litra a – Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage vedrørende modtagelse af vores nyhedsbrev/salgsfremmende materiale. 


3.    Modtagere af dine personoplysninger

Vi deler kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. 

Aon/cut-e: Aon vil være den primære modtager af dine personoplysninger. Dette omfatter Aon’s datterselskaber og tilknyttede selskaber, herunder cut-e Gruppen, som hører under Aon’s Assessment Solutions.

Ikke-tilknyttede tredjeparter: Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter, der yder administrativ, markedsføringsmæssig, faglig eller teknisk support vedrørende dette websted. Vi deler også dine personlige oplysninger med tredjeparter, der yder bistand i forbindelse med vores jobportaler, eller som vi har indgået aftale med, navnlig REXX-systemet. 

Offentlige myndigheder: Aon’s Assessment Solutions kan blive pålagt at videregive personlige oplysninger ved lov eller retsafgørelse. Vi forbeholder os ret til at kontakte de relevante myndigheder, hvis vores websted anvendes til aktivitet, der er ulovlig, eller som strider mod vores politik.

4.    Overførsel til tredjelande og/eller internationale organisationer

Selv om du befinder dig inden for Den Europæiske Union, kan personoplysninger, der er indsamlet under din brug af dette websted, blive behandlet i et land, hvis databeskyttelseslove ikke er underlagt Europa-Kommissionens afgørelser om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Hvis vi overfører personoplysninger på denne måde, sikrer vi altid, at aftaler, der omfatter behandling af dine personoplysninger, indgås, således at dine personlige oplysninger er beskyttet på et niveau svarende til rimelige EU-standarder og i henhold til EU-standardkontraktbestemmelserne for dataoverførsel, der sikrer, at du og dine personoplysninger er underlagt tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.  Hvis du ønsker yderligere information om, hvordan vi beskytter dine personoplysninger i sådanne tilfælde, kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver (kontaktoplysninger ovenfor).

5.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger i det tidsrum, der er rimeligt i forhold til vores formål med behandling deraf, og/eller så længe, vi er forpligtet til det i henhold til de love, der er gældende i dit lokalområde. Vi behandler ikke dine oplysninger længere, end det er nødvendigt. 

Hvis du ønsker yderligere information om vores opbevaringsperioder, kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver (kontaktoplysninger ovenfor).

6.    Brug af Google Analytics og cookies

Dette websted anvender Google Analytics, et webanalyse-værktøj, der leveres af Google Inc. (“Google”). Dette sker imidlertid uden, at vi på nogen måde forstyrrer indstillingerne for cookies i din browser. Hvis du har givet samtykke til anvendelsen af tredjepartscookies i dine browserindstillinger, vil dine personlige oplysninger blive behandlet i overensstemmelse hermed på vores websted. 

Google Analytics anvender “cookies”, dvs. tekstfiler, der lagres på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De oplysninger om din adfærd på webstedet, der dannes af cookien, sendes til en Google-server i USA, hvor de lagres. 

Hvis IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, bliver din IP-adresse først trunkeret (forkortet) af Google i EU-medlemsstaterne eller andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde sendes den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og trunkeres der. Google bruger disse oplysninger til på vegne af webstedsoperatøren at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteten på webstedet og levere andre websteds- og internetrelaterede ydelser til webstedets operatør. 

Derudover anvender vi Google konverteringssporing i kombination med Google Analytics. Dette giver os mulighed for at måle adfærden hos brugerne af vores websted. For eksempel kan vi se, hvor mange PDF-filer der er blevet downloadet, eller hvor mange gange vores kontaktformular er blevet brugt. Ligeledes kan vi konstatere, hvor mange klik på annoncer fra eksterne kilder (AdWords, LinkedIn, Xing, Bing) der har ført til vores websted.

Den IP-adresse, der som en del af Google Analytics sendes via din browser, sammenholdes ikke med andre data i Googles besiddelse. Du kan forhindre lagring af cookies ved at ændre dine browserindstillinger. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald kan opleve, at du ikke kan udnytte webstedets funktioner fuldt ud. Du kan også forhindre, at de oplysninger om din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), der indsamles af cookien, sendes til eller anvendes af Google. Dette gør du ved at downloade og installere browser-pluginet i følgende link:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

For yderligere oplysninger se venligst:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html  
eller:
https://www.google.de/intl/en/policies/ 

7.    Eksterne link og plugins

Denne hjemmeside tilbyder muligvis eksterne link og/eller plugins, almindeligvis til brug for sociale medier. Når du klikker på et sådant, vil dine personoplysninger blive delt med det pågældende eksterne websted. Når først du forlader vores websted, er behandlingen af dine personoplysninger ikke længere reguleret af os eller underlagt vilkårene i denne Meddelelse. Hvis du klikker på et plugin til sociale medier (angivet ved det pågældende symbol), deles personoplysninger med den pågældende virksomhed eller organisation. Det drejer sig normalt om din IP-adresse og oplysninger om det henvisende websted. Hvis din enhed forbliver logget ind automatisk på det sociale medies websted, indsamles der desuden oplysninger om din profil. At klikke på eksterne link og plugins er fuldstændig frivilligt. Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger bliver behandlet på denne måde, kan du undlade at klikke på linkene. 

8.    Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig modtagelse af vores nyhedsbrev og giver samtykke hertil i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR, anvender vi din e-mailadresse til regelmæssigt at sende dig vores nyhedsbrev og lignende salgsfremmende materiale. For at kunne modtage nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at forsyne os med en e-mailadresse.
Du kan til enhver tid afmelde modtagelsen af vores nyhedsbrev ved at klikke på det link, der følger med, hver gang vi udsender nyhedsbreve. Alternativt kan du altid sende en anmodning om afmelding til [marketing(at)cut-e.com].


9.    Dine rettigheder over dine personoplysninger

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder over dine personoplysninger, vil vi altid være behjælpelige med din anmodning. Nedenfor finder du yderligere information om disse rettigheder. 

Når du henvender dig angående dine personoplysninger, bedes du angive, i hvilket format du ønsker at modtage svar. Angiver du ikke dette, vil vi besvare din anmodning i samme format som din henvendelse. Vi vil tage kontakt til dig og bestræbe os på at efterkomme din anmodning inden for en måned. Ved anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne, har vi ret til at opkræve et rimeligt gebyr eller afvise at efterkomme anmodningen. 

Kontakt venligst gdpr(at)cut-e.com, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller har behov for yderligere information. 

9.1 Adgang (artikel 15, GDPR): Du har ret til at anmode om en bekræftelse på, hvorvidt vi behandler dine personoplysninger. Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at anmode om adgang til disse.

9.2 Berigtigelse (artikel 16, GDPR): Du har ret til at anmode om, at urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, vi behandler, bliver berigtiget eller fuldstændiggjort. Denne rettighed kan udøves ved at fremlægge en supplerende erklæring. I de tilfælde, hvor vi har videregivet dine personoplysninger til andre modtagere, vil vi, hvis det er muligt, underrette hver modtager om ændringerne og oplyse dig om disse modtagere, hvis du anmoder herom. 

9.3 Sletning (artikel 17, GDPR): Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, medmindre der foreligger en juridisk undtagelse, der nødvendiggør yderligere opbevaring. Bemærk venligst, at vi er underlagt forskellige juridiske krav til opbevaring. I de tilfælde, hvor vi har videregivet dine personoplysninger til andre modtagere, vil vi, hvis det er muligt, underrette hver modtager om ændringerne og oplyse dig om disse modtagere, hvis du anmoder herom. 

9.4 Begrænsning af behandling (artikel 18, GDPR): Du har i visse tilfælde ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I de tilfælde, hvor vi har videregivet dine personoplysninger til andre modtagere, vil vi, hvis det er muligt, underrette hver modtager om ændringerne og oplyse dig om disse modtagere, hvis du anmoder herom. 

9.5 Dataportabilitet (artikel 20, GDPR): Du kan være berettiget til at anmode om en kopi af dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret omfatter retten til at bede os overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig efter din anvisning. Rettigheden kan kun gøres gældende, hvis du selv har leveret personoplysningerne, og hvis behandlingen af oplysningerne er baseret på samtykke eller på en kontrakt, eller hvis behandlingen foretages automatisk. 

10.    Den registreredes rettigheder: indsigelse

Indsigelse mod behandling af dine oplysninger (artikel 21, GDPR)
Hvis dine personoplysninger behandles som led i udførelsen af opgaver i offentlighedens interesse (artikel 6, stk. 1, litra e), af hensyn til den dataansvarliges legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f) eller med henblik på direkte markedsføring og profilering i relation hertil (artikel 21, stk. 2), kan du af grunde, der vedrører din særlige situation, gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

11.    Klager

Du har altid ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed angående vores behandling af dine personoplysninger.

12.    Bemærkninger

Enhver bemærkning angående denne Meddelelse og/eller dine personoplysninger bedes rettet til gdpr(at)cut-e.com

Såfremt du ønsker at modtage en kopi af denne Meddelelse, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt os

Ring til os på +45 78 70 10 03

eller kontakt os her

Tilmeld dig talentNews