Q&A session om design og brugen af effect

  • Hvordan er effect udviklet?
  • Hvilken forskning er effect baseret på?
  • Hvilke fordele giver dette online spørgeskema?
  • Hvordan skal effect bruges?
  • Hvad er udbyttet af at bruge effect værktøjet?

Øg ledergruppers effektivitet

effect er resultatet af et samarbejde mellem cut-e og Bang & Midelfart, og er et online værktøj til at måle og udvikle ledergruppers effektivitet.

effect giver ledergruppen indsigter omkring dens styrker og udviklingsområder, såvel som konkrete forslag til hvordan effektiviten kan øges.

Video

Prof Henning Bang om ledergrupperes effectivitet

Webinar: Maksimering af effektivitet

Dette webinar forklarer hvordan ledergrupper kan støttes og coaches til øget effektivitet gennem brugen af cut-e værktøjet effect. Bang & Midelfart’s forskning gennem 40 år om effektive ledergrupper udgør kernen i hvad de bliver målt med effect. Modellen er blevet holdt op mod over 100 ledergruppers udvikling i de sidste 15 år.

Sammenlign din ledergruppe med andre

Når du har brug for at forbedre din ledergruppes effektivitet, så er det en god start at kigge på hvordan gruppens medlemmer ser på deres samarbejde. Det skaber fokus og giver et udgangspunkt for hvordan fremgang kan måles. Man vil dog stadig vide hvordan andre ledergrupper præsterer og hvordan de samarbejder.

effect giver dig mulighed for at sammenligne din ledergruppes effektivitet med en normgruppe på mere end 200 topleder- eller mellemledergrupper, baseret på en udbredt og forskningsbaseret model for effektivitet.

Hvordan er effect udviklet og hvad er det baseret på?

Professor Henning Bang (PhD) har ledet et forskningsprojekt omkring ledergruppers effektivitet på Institut for Psykolog på Olso Universitet siden 1981. Hovedformålet med projektet er at identificere indikatorer på højtpræsterende ledergrupper, samt hvilke faktorer der forudsiger, har betydning for eller er forbundet med denne præstation.

After Efter at have lavet et omfattende review af internationel forskning fra de sidste 35 år og kigget på empirisk forskning med mere end 200 ledergrupper, så har forskningsgruppen ledet af Dr. Bang udviklet en omfattende model for ledergruppers effektivitet. 

Modellen består af 27 faktorer og udgør grundlaget for effect værktøjet. I besvarelsen effect spørgeskemaet skal hvert gruppemedlem vurdere gruppens præstation som helhed på hver af disse faktorer. Deres vurderinger bliver sammenlignet med en normgruppe bestående af mere end 200 ledergrupper.

Gennem effect, så kan virksomheder vurdere og finde ud af hvordan deres ledergrupper kan udvikle sig. cut-e tilbyder dette online værktøj og træning, samt konsulentydelser efter behov.

Hvordan kan du skabe en effektiv ledergruppe i en flad organisation?

Det er et godt spørgsmål, og selvom det lyder nemt at gøre, så er det i praksis svært at gøre godt - og det er fordi i en relativt flad organisation, så er der mange forskellige individer med forskellige funktioner og erfaringer, der bringer forskellige perspektiver og tilgange til ledergruppen. Derudover er det udfordrende, fordi der ofte er pres på at inkludere så mange som muligt i ledergruppen i en flad organisation. Her er fire råd til at hjælpe med at besvare spørgsmålet:

  • For det første, så er du nødt til at overveje sammensætningen af gruppen; hvem er repræsenteret og er der nok evner, indsigt og operationelt ansvar.
  • For det andet, i forhold til processer, så skal du sikre dig, at der er klare rammer for gruppen at operere inden for, og at processer er fulgt, samt at hvert medlem forstår dette.
  • For det tredje, så skal du tydeliggøre vigtigheden af forberedelse til alle ledermøder så hvert medlem møder op klar til at diskutere og planlægge handlinger.
  • Afslutningsvist, så skal du hjælpe med at implementere disse handlinger og beslutninger, ved at tilføje struktur og ansvarsfordeling.

Referencer

Bang, H., Fuglesang, S. L., Ovesen, M. R., & Eilertsen, D. E. (2010). Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity, focused communication, and learning behaviour. Scandinavian Journal of Psychology, 51, 253-261.

Cannon, M. D. & Edmondson, A., (2005), Failing to Learn and Learning to Fail (Intelligently). Long Range Planning, no. 3, 299-319.

Cohen, S. G. & Bailey, D. E., (1997). What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite. Journal of Management, vol. 23 no. 3, 239-290.

De Wit, F. R. C., Jehn, K. A. & Greer, L. L., (2012). The Paradox of Intergroup Conflict - A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 360-390

Distefano, J. J., Maznevski, M. L. (2000). Creating value with diverse teams in global management. Organizational Dynamics, vol. 31 no. 1, 124-153

Edmondson, A., (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. ProQuest Psychology Journals,  vol.  96 no. 6, 1258-1274

Edmondson, A. & McLain Smith, D., (2008). Too hot to handle? How to manage relationship conflict. Rotman Magazine, vol. 49 no. 1, 6-31

Edmondson, A. & Lei, Z., (2014). Psychological Safety - The history, renaissance and future of an interpersonal construct. annualreviews.org

Friedman, V., Lipshitz, R. & Popper, M., (2005). The Mystification of Organizational Learning. Journal of Management Inquiry

Kozlowski, S. & Bell, B., (2001). Work Groups and Teams in Organizations. Cornell University ILR School

Mathieu, M., Maynard, T., Rapp, T. &Gilson, L., (2008). Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Futur. Journal of Management

Salas, E., Sims, D. & Burke, S., (2005). Is there a "Big Five" in Teamwork?. Small Group Research

cut-e produktfinder

Søg blandt mere end 40 forskellige online testværktøjer og find den test eller spørgeskema som du har brug for.
Søg efter
Emne
Instrument
Kontakt os

Ring til os på +45 78 70 10 03

eller kontakt os her

Tilmeld dig talentNews