Pålidelige, solide og forskningsbaserede psykometriske test

cut-e’s innovative online testværktøjer hjælper HR-professionelle og ledere til at tage pålidelige og objektive talentbeslutninger. Vores korte og brugervenlige værktøjer er bygget på et solidt fundament af forskning og psykometri.

cut-e hjælper virksomheder med at finde mennesker med de rette kompetencer og organisationskulturelle fit, der leverer optimale resultater. Uanset om det er screening, udvælgelse, lederudvikling, teambuilding eller virksomhedsudvikling – så har cut-e intelligente værktøjer til HR-professionelle og ledere.

"By introducing clear grading criteria and the use of test tools, we have shortened the process by five weeks."Jonas Behrendt, Schibsted ASA

Test og spørgeskemaer: pålidelige - praktiske - forsvarlige

Vi vil løfte niveauet inden for psykometriske test, og gøre dem mere meningsfulde, værdifulde og solide. Vi udvikler og bruger itemdatabaser, itemgeneratorer og adaptive måleteknikker for at udvikle spørgeskemaer og test, og dette resulterer i psykometriske test af højeste kvalitet. Vi har revolutioneret muligheden for at nedbringe testtiden gennem vores adallocTM målesystem.

Vores online testværktøjer er tilgængelige på op til 40 sprog. Hvis du mangler et eller flere instrumenter i et sprog, der ikke er tilgængeligt, så kontakt os endelig. Vi kan hurtigt implementere nye sprogversioner, og anvende jeres virksomhedsdesign på online platform og rapporter.

White Paper cut-e

Retningslinjer for online vurderinger

Basics, processer og beslutningskriterier

Når man skal vælge det rette rekrutteringsværktøj, er det ofte svært at skelne mellem ”gode” og ”dårlige” værktøjer.

Disse retningslinjer hjælper med at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvordan identificeres et godt testværktøj?
 • Hvilke krav skal man stille til online test?
 • Hvilke muligheder for fortolkning af resultater er der?

Det primære formål med disse retningslinjer er at lave en oversigt over de begreber, der anvendes i generelle og psykometriske kriterier. 

Fundamentet: cut-e’s test værktøjer bygger på den nyeste forskning

Vores internationale forskningsteam har to prioriteter: det arbejder med vores kunder for at analysere testdata; det forsker, udvikler og afprøver praktiske, nye metoder til at løse testudfordringer.

Arbejdet med kunder og deres data hjælper os med løbende at foreslå forbedringer til deres egen testproces og til at måle deres ROI. Vores forskningsteam reagerer på nye markedsudfordringer. Vi har undersøgt, hvordan mobilteknologi kan inddrages på fair vis, hvordan nye personlighedstræk såsom kreativitet kan måles, og hvordan testtiden kan forkortes, så virksomheder hurtigere kan fortsætte rekrutteringsprocessen.

Kvalitetssikrikring

Kvaliteten af test kan måles – og du kan see her hvordan:

 • Vores værktøjer er uafhængigt vurderet og certificeret af professionelle instanser.
 • Vores værktøjer er underbygget af seneste forskning med mange forskellige normgrupper på tværs af sektorer og jobniveauer.
 • Vi tilføjer jævnligt nye validitetsstudier til vores website.
 • Fokus på mangfoldigheds- og inklusionsstudier.
 • Vores IT og professionelle datastyringssystemer lever op til alle nationale krav om databeskyttelse.
 • Vores værktøjer af designet i overensstemmelse med internationale velrenommerede standarder fra institutioner såsom the International Test Commission (ITC), European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) og American Psychological Association (APA).
 • Vores test er certificeret af ledende globale kvalitetsakkrediterings institutter såsom Det Norske Veritas (DNV).
 • cut-e er blevet tildelt ISO/IEC 27001 certifikat for sikker forvaltning af informationer

Kunden er i centrum for alt hvad vi gør

Vi ved, at du vil have pålidelige og valide test – og du har brug for, at de er praktiske og pragmatiske, og de skal kunne styrke dit employer brand, din position og kandidatoplevelsen. Vi designer værktøjer der kan tilpasses – såsom Situational Judgement Tests eller 360 grader feedback spørgeskemaer – så dine jobroller, branding og budskaber kan blive udbredt, og samtidig have online værktøjer, der er svære at snyde eller manipulere med. Alle vores test og spørgeskemaer kan integreres med eksisterende ATS / HRIS systemer med et enkelt login (SSO) for at sikre en ensartet branding og sømløs kandidatoplevelse. Hos cut-e forstår vi, hvor vigtigt dit employer brand er, og har lige udvidet vores gratis tilbud vedrørende skræddersyede test til at imødekomme det voksende kundebehov for branding.

Hvordan kan jeg sikre mig, at et værktøj både er retfærdigt og transparent?

En vigtig faktor, der spiller en rolle i udvælgelsen af vurderingsværktøjer, er behandlingen af kandidaten før, under og efter testen.

Et godt vurderings værktøj skal være transparent. Dette dækker over forklaringen af brugen af test og administrationsprocessen (tidsgrænser osv.) før teststart, og at øvelseselementer er tilgængelige til at forklare princippet for testen eller spørgeskemaet. Endvidere bør en uddannet testadministrator, i tilfælde af online administration, forklare systemet.

Det bør sikres, at hver kandidat, som har besvaret en test, får en relevant tilbagemelding om sin præstation (evnetest) eller resultater (spørgeskemaer) efter at have gennemført. Mindst en kort skriftlig tilbagemeldingsrapport (helst beskrivende) bør gives. Optimalt bør personlig tilbagemelding gives af en uddannet person og ved hjælp af en detaljeret tilbagemeldingsrapport.

Endvidere er det vigtigt, hvad angår retfærdighed, at testscores ikke skaber en systematisk diskrimination af specifikke personer på grund af deres tilhørsforhold til etniske, sociokulturelle eller kønsspecifikke grupper. Af hensyn til tilgængelighed bør alle personer have samme mulighed for at fuldføre vurderingsværktøjerne. Det betyder blandt andet, at personer med handicaps får mulighed, i forhold til deres evner, at deltage i vurderinger, eventuelt med hjælp til input.

Hvad er de specifikke krav til online test?

Udover de krav, der gælder for den computerbaserede testning, er der nogle aspekter, som særligt vedrører internetadministreret testning. Grundlæggende er internetbaserede testværktøjer selvforklarende, snydefri, hardware-uafhængige, lige til og tilgængelige. Det betyder i detaljer:

Selvforklarende
Da internetbaserede testværktøjer for det meste administreres åbent, det vil sige ukontrolleret, er det meget vigtigt, at de er selvforklarende. Grundlæggende betyder det, at testen skal give interaktive eksempler, hvor kandidaten kan blive fortrolig med opgaverne fra det respektive værktøj, og hvor han/hun kan få tilbagemelding om den måde, han/hun har håndteret eksemplerne på. Eksempelforklaringerne bør være så detaljerede som muligt, da der for internetbaserede test normalt ikke er mulighed for at kontakte testadministratoren, hvis der opstår spørgsmål.

Snydefri
Som allerede nævnt, er administration af internetbaserede instrumenter ofte ikke kontrollerede. Det bør derfor sikres, at testen er snydefri. Det betyder, at der helst ikke må eksistere en løsning med svar, der kan støtte kandidaten i at udføre opgaven hurtigt og korrekt. I internetbaserede tests kan dette nemt sikres ved at generere testen dynamisk ved start. Med dette er det næsten umuligt, at den samme test genereres to gange.

Hardware-uafhængig
Problemet med mange internetbaserede værktøjer er, at de ofte er optimeret til et bestemt computersystem, og at de præsenteres udviskede eller grynede på andre systemer. Dette kan undgås ved med vektoriseret testmateriale, som tilpasser sig til skærmforholdene, og dermed opstår der ingen forandringer på grund af den anvendte hardware og internetforbindelse.

Integrerings-klar
Med internetbaserede værktøjer er det vigtigt, at en problemfri integration i eksisterende applikationsstyrings-, vurderings- eller HR-systemer (f.eks. SAP, HR Manager, EasyCruit) er mulig. Derved kan det garanteres, at alle deltagerdata forbliver i virksomheden, og at datasikkerheden sikres, og effektiviteten styrkes.

Tilgængelig 
Alle internetbaserede værktøjer bør være tilgængelige i henhold til forskrifterne for brugere med handicap. Disse indeholder for eksempel, at andet input-hjælpeudstyr end musen (f.eks. berøringsskærme, touchpads, tastaturer, specifik inputassistance til bevægelseshæmmede personer) samt læseassistanceudstyr (f.eks. computer-intern lup, forstørrelsesglas) og anden assistance kan anvendes til at færdiggøre instrumenterne.

Vidste du? Assessment Barometer resultater viser:

 • Online testbrug vokser, med 18% stigning over de sidste 2 år. 52% af deltagerne bruger online test, primært i rekrutteringsprocessen, men også til udviklingsformål. Udviklingslande er begyndt at indhente de udviklede lande.
 • Måden at teste på ændrer sig verden over. Arbejdsgivere søger stadig efter at tage bedre og mindre risikable udvælgelsesbeslutninger. De vil i stigende grad forudsige, hvilke kandidater, der vil være stærke performere.
 • Brugen af psykometriske test er stigende gennem hele medarbejdercyklussen, særligt for rekruttering af ledere, funktionærer, graduates og elever.

   

Kontakt os

Ring til os på +45 78 70 10 03

eller kontakt os her

Tilmeld dig talentNews