Evnetest fra cut-e: korte, innovative og præcise.

Forskning gennem mange år har vist, at evnetest er nyttige, når man ønsker at forudsige kandidaters fremtidige jobsucces. Der findes ikke noget andet enkelt stående testværktøj, som giver så god støtte i rekrutteringsprocessen som evnetest, og det er hverken omkostningstungt eller tidskrævende at anvende.

Alle cut-e's test er online, og dermed både lette at administrere og lette for kandidaterne at gennemføre.

Egenskaber ved cut-e's evnetest, der gør dem robuste og gode for kandidaten

Alle scales evnetest har følgende egenskaber:

 • Selvforklarende gennem interaktive eksempelopgaver og øvesekvenser.
 • Snyde-fri grundet itemgeneratorer. (Denne unikke teknologi generer individuelle test til alle kandidater og dermed forhindrer snyd, da der ikke er et løsningseksempel eller læringseffekt ved gentagen testning).
 • Hardware uafhængig grundet vektorgrafik. Den måde alle opgaver vises på, tilpasses til brugerens skærmindstillinger, og på den måde undgås mulige negative påvirkninger forårsaget af hardware eller internetforbindelse.
 • Sprogtilgængelighed, for at sikre sammenlignelighed og retfærdighed for kandidater med forskellige modersmål. Systemet og værktøjerne er tilgængelige på mange sprog (op til 40 sprog).
 • Valide testresultater med en maksimal test tid på 15 minutter.
 • Videnskabeligt underbygget - sikret gennem vedvarende standardisering og validitets studier i samarbejde med virksomheder og universiteter.
 • Certificeret af Det Norske Veritas, i overensstemmelse med retningslinjerne fra International Test Commission.
 • Problemfri integration i eksisterende rekrutteringssystemer.
 • Ingen barrierer i overensstemmelse med bestemmelsen om at lave barriere-fri IT fastlast i ligestillingsbestemmelsen.

Forskning underbygger vores psykometriske testudvikling

cut-e samarbejder med en række universiteter om studenter drevet forskning og har sit eget internationale forskningsteam for konstant at forske, vedligeholde og forbedre vores online værktøjer.

Et eksempel: Nina Galler, konsulent i cut-e, forskede i effekten af snyd i online test i hendes bachelorprojekt. "Med virksomheders stigende brug af online test i deres rekrutteringsaktiviteter, så er det fristende for kandidater at forsøge at manipulere testen og finde måder at snyde på. Vi har især kigget på en test af korttidshukommelse, scales stm, og effekten på testresultaterne." Resultaterne blev inddraget i vores testudvikling for at styrke snydebeskyttelsen i vores test.

Ny guide med 'best practice' om at re-teste kandidater

Denne cut-e guideline om at re-teste kandidater, forklarer hvornår re-test er egnet, hvad man skal re-teste og hvordan det skal gøres, samt hvordan man fortolker resultater og hvordan det kommunikeres præcist til kandidaterne. "Kandidater føler mindre trang til ville snyde, hvis du gør det klart i løbet af rekrutteringsprocessen, at du vil foretage superviseret re-test," forklarer Dr. Lochner

cut-e evnetest i praksis

Processen kan styres af enten cut-e eller kunderne selv. Der er mange forskellige funktioner tilgængelige for at oprette eller tilføje projekter og kandidater, sende mails eller genere forskellige rapporter.

Resultaterne kan hurtigt og nemt findes online. De er præsenteret klart i en profil rapport, ellers kan en kort narrativ feedbackrapport genereres.

Systemet, test og rapporter er tilgængelig på mange sprog. Yderligere sprog versioner er tilgængelige efter behov. De internationale og lokale normgrupper bliver opdateret hele tiden.

Hvad er fordelene ved adaptiv testning?

Adaptiv testning giver en række fordele i forhold til konventionel testning, som er blevet udviklet på basis af klassisk test-teori. Katharina Lochner, seniorrådgiver hos cut-e, forklarer, hvordan adaptiv testning virker.

Hvad er adaptiv testning?
Lochner: "Ved adaptiv testning tilpasses testen eller spørgeskemaet til de svar, kandidaten giver. Vi evaluerer kognitive færdigheder som f.eks. logisk numerisk ræsonnement eller koncentrationsevne. I dette tilfælde præsenteres kandidaten automatisk for en opgave (et emne), der giver os maksimale oplysninger. Ved hjælp af spørgeskemaet har vi til hensigt at finde ud af noget om personlighed, evner, motiver eller værdier, og evaluere hvilket af disse aspekter er mere eller mindre dominerende hos en kandidat. Det opnår vi ved at sammenligne de forskellige egenskaber. Med et adaptivt spørgeskema behøver man ikke sammenligne alle egenskaber med hinanden, men kun dem, der ligner hinanden."

Hvad er fordelene ved adaptiv testning?
Lochner: "I en test behøver kandidaten ikke svare på opgaver, der enten er for nemme eller for svære for vedkommende. Det reducerer besvarelsestiden. Derudover keder kandidaten sig ikke med opgaver, der er for nemme, og føler sig ikke overvældet af dem, der er for svære. Når man bruger et spørgeskema, opleves der en lignende effekt: Fordi ansøgeren ikke behøver kæmpe med unødvendige udsagn, reduceres besvarelsestiden væsentligt. Det er ikke alene mere behageligt for kandidaterne, men også bedre for de virksomheder, de ansøger. En undersøgelse har vist, at mange ansøgere dropper udfyldelsen af et spørgeskema, hvis det tager over 20 minutter. Dem, der forlader besvarelsen, er langt hen ad vejen de rigtig gode kandidater, som er interessante for virksomheden. Det er disse kandidater, der ikke forventer at arbejde med kedelige og lange spørgeskemaer, da de også har gode chancer hos andre virksomheder.

En yderligere fordel er, at de adaptive metoder gør tests og spørgeskemaer sikrere. Hver enkelt udførelse af en test adskiller sig fra hinanden - da der præsenteres forskellige opgaver til hver kandidat . Det gør det umuligt for kandidaterne at finde svarene før testen og dermed kunne snyde i ansøgningsprocessen."

Er der ulemper ved adaptivtestning?
Lochner: "Bortset fra de åbenbare fordele ved anvendelsen, kræver det en ekstra indsats og udgift at udvikle adaptive tests og spørgeskemaer." En meget stor samling af opgaver er nødvendig, samt en afprøvning på stor skala for test og validering af værktøjerne. Det tager tid samt en stor økonomisk investering. Udviklingen af en adaptiv test er kun umagen værd, hvis der forventes tilstrækkeligt mange kandidater. Derudover skal administrationen kunne ske elektronisk. Før computere var dagligdags, var der forsøg på at anvende adaptiv testning ved hjælp af papir og blyant. Det viste sig at være besværligt og til tider umuligt.

For kandidaterne betyder en adaptiv metode, at de ikke kan gå til et tidligere emne og ændre et tidligere svar. Endvidere behandles opgaverne en ad gangen, det vil sige den opgave, der er synlig for kandidaten. Der kan heller ikke springes over en opgavene. Begge (ikke at kunne flytte frem eller tilbage) kan det give et lille pres for den kandidat, der tager testen. Endvidere er der ikke to identiske tests eller spørgeskemaer, i modsætning til ikke-adaptive metoder, hvor alle kandidater får nøjagtigt de samme opgaver."

Hvordan bekæmper man snyd og sikrer at resultater er fra den rigtige kandidat?

Du er nødt til at lave en 'ærlighedskontrakt' med dine kandidater. Gør det klart, at de vil blive testet igen, når/hvis de bliver kaldt ind til interview, og at store uoverensstemmelser vil blive undersøgt.

Endnu vigtigere, så er du nødt til at sikre dig, at de værktøjer du bruger er stabile og snydesikrede i sig selv. Det kan de være ved at bruge teknologier såsom itemgeneratorer og adaptiv testning, men også ved at designe itemformater, der i sig selv er svære at snyde. Hos cut-e har vi udviklet alle vores måleværktøjer til ukontrolleret online brug fra starten af, og vi har altid fokus på hvordan vi kan gøre dem så svære at snyde som muligt.

Spørg eksperten: Hvordan kan online test udvikles til at beskytte mod snyd?

Ofte er der forbehold når det kommer til online vurdering, særligt når det anvendes u-superviseret. cut-e får, som ekspert i psykometri, ofte spørgsmål fra kunder om dette emne. Vi har svaret på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Svarpersonens identitet - hvem foretager vurderingen?
Når der bruges online vurderingsinstrumenter, er virksomhederne ofte usikre på, om kandidaterne tager testen selv, eller om nogen hjælper dem eller har været involveret for at producere et bedre resultat. Hvordan ved du, at den person, der tog testen, faktisk er din kandidat, og om de tog testen alene?

Brugen af online vurdering er mest effektiv, når der skal vælges mennesker fra en stor mængde ansøgere. Formålet med brugen af online vurderingsværktøjer ved fravalg, er at udelukke ansøgere med utilstrækkelige testresultater (såkaldt negativ udvælgelse). En ansøger, som gør det godt online, inviteres derefter til et jobinterview og/eller en mere dybdegående vurdering. De kan og bør blive testet igen, når de kommer til virksomheden (såkaldt re-testning) i kombination med andre mål for evner. På dette tidspunkt bliver det klart, om testresultatet er meget lavere end under den online screening, med angivelse af uregelmæssigheder.

En nem måde at sænke motivationen til snyd på er at beskrive re-testprocessen, før online testen udføres. Det fjerner normalt problemet. Praktisk erfaring viser, at falske identitetsforsøg ikke længere er et problem, når denne fremgangsmåde benyttes.

Træning til test - kan kandidater øve sig?
Kognitive evner kan trænes. Derfor kan præstationen under online tests forbedres, eller det formoder man i hvert fald.

Selv om det synes at være sandt, påvirker det ikke udvælgelsesprocessen, fordi test skulle trænes over en lang tidsperiode for at kunne skabe væsentlige forbedringer af præstationen.

Et eksempel: Forestil dig, at du har brug for en god konkurrenceløber. For at kunne vælge den bedste løber, vil du måle løbetiden. Lad os sige, at kandidaten træner intenst en dag før testløbet. Det vil kun få en lille eller endda en negativ virkning på hans testpræstation. Men hvis han træner sine løbeevner i seks måneder før testen, vil hans præstation blive forbedret. Du vil blive glad for at se så god en præstation og vælger kandidaten. Kandidatens vedvarende indsats og træning vil i sidste ende resultere i en bedre løber. Det samme gælder for kognitive evner.

Eksempel løsninger - Vil svarene til online test ikke blive delt rundt?
Adgang til eksempelløsninger på internettet er et problem for traditionelle tests. Derfor skal man være omhyggelig med ikke at designe online tests, der er statiske. Det er vigtigt, at der er mange forskellige versioner af en test, der henter deres opgaver fra en opgave-pool, en såkaldt itemgenerator. På den måde får hver kandidat sin egen helt individuelle version af testen, bestående af udvalgte, men sammenlignelige testopgaver. Eksempel løsninger vil derved ikke længere hjælpe kandidaten. Der kan genereres utallige parallelle versioner i en opgave-pulje, og sandsynligheden for, at to kandidater får den samme test, er mindre end at vinde i lotteriet ti gange i træk. Ved at tildele en sværhedsgrad til de forskellige opgaver garanteres det, at den generelle sværhedsgrad forbliver den samme for hver kandidat.

Støtteværktøjer - kan de bruges til at snyde med?
Hvad med brugen af regne- eller støtteværktøjer til at få en fordel i testene?

Udfordringen ligger i udviklingen af testen. Testøvelser er blevet designet på en måde, så støtteværktøjer ikke er en fordel. Hvis for eksempel en test til måling af regneevner skal udvikles, bør den designes, så brugen af en lommeregler ikke er en fordel. For eksempel bliver kandidaterne bedt om at udfylde tomme pladser med en ligning eller andre symboler, der bruges i beregninger. Det kræver logisk tænkning og er ikke blot en operationel opgave. Et alternativ ville være at specificere i instruktionerne, at brugen af en lommeregler er tilladt for alle kandidater, men så vil nogle andre evner blive målt.

Overblik over scales evne- og færdighedstest

Abstrakt logisk evne

 • scales cls - Induktiv logisk ræsonnement

  Denne test måler induktiv logisk ræsonnement. Opgaven går ud på at finde regler og sammenhænge, der tilnytter tabeller til to forskellige kategorier. De regler, der findes, skal anvendes i forhold til at tilknytte nye tabeller til deres relevante kategori.

 • scales clx - Inductive logical reasoning

  What does this assessment measure?

  Inductive logical reasoning

  What is the task?

  The test-taker is presented with two different categories of tables. In this test the task is to find out rules and relationships within a given pattern and to apply these rules to other patterns.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales fx - Deduktiv logisk ræsonnement

  Måler deduktiv logisk ræsonnement. Opgaven går ud på at anvende en given regel i forhold til at løse opgaven. En krævende test hvor det ikke er muligt at gætte sig til det rigtige svar.

 • scales ix - Induktivt-logisk ræsonnement

  Denne test måler evnen til logisk tænkning. Opgaven går ud på at opdage objektets fælles regel og finde det objekt, der ikke passer til denne regel.

 • scales lst - Deduktivt-logisk ræsonnement

  Denne test måler evnen til deduktiv ræsonnement. Testen er baseret på et gitter med felter, der indeholder flere objekter. En celle i gitteret er markeret med et spørgsmålstegn. Hvert objekt vises kun en gang pr. række og pr. kolonne. Opgaven er at finde ud af hvilket objekt, der skal være i den celle, der er markeret med et spørgsmålstegn.

 • scales sx - Deduktivt-logisk ræsonnement

  Denne test måler deduktiv logisk ræsonnement. Opgaven går ud på at identificere den korrekte operatør på basis af et specifikt resultat. En krævende test hvor det ikke er muligt at gætte sig til det rigtige svar.

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Numeriske evner

 • scales eql - Regnefærdighed

  Denne online vurdering test måler grundlæggende talforståelse. Hver opgave i testen består af en ligning med 'mangler' og et givet resultat. Opgaven går ud på at udfylde 'hullerne' med tal, så det givne resultat bliver korrekt.

 • scales numerical (admin) - Numerisk ræsonnement

  Denne online vurdering test måler evnen til at finde og bruge numerisk information, der vises i tabeller, lister og diagrammer med henblik på at svare på forskellige spørgsmål. Testen har karakter af en case-undersøgelse med et fortløbende virksomhedsscenarie. Denne test måler evnen til at finde og bruge numeriske oplysninger, der vises i tabeller, lister og diagrammer med henblik på at svare på forskellige spørgsmål. Denne test har karakter af en case-undersøgelse på grund af et fortløbende virksomhedsscenarie.

 • scales numerical (consumer) - Numerisk ræsonnement

  Denne test måler evnen til at drage logiske konklusioner fra kompleks numerisk information, der præsenteres i tabeller og diagrammer. Endvidere måler denne test evnen til at genfinde relevante oplysninger ved at udfordre kandidaten med forskellige typer spørgsmål. Håndteringen af testen svarer til anvendelsen af moderne pc software.

 • scales numerical (finance) - Numerisk ræsonnement

  Denne test måler evnen til at drage logiske konklusioner fra kompleks numerisk information, der vises i tabeller og diagrammer. Endvidere måler denne test evnen til at genfinde relevante oplysninger ved at udfordre kandidaten med forskellige typer spørgsmål. Testformatet tilsvarer anvendelsen af programmer på arbejds pc'en.

 • scales numerical (industry) - Numerisk ræsonnement

  Denne test måler evnen til at drage logiske konklusioner fra kompleks numerisk information, der præsenteres i tabeller og diagrammer. Endvidere måler denne test evnen til at genfinde relevante oplysninger ved at udfordre kandidaten med forskellige typer spørgsmål. Testformatet tilsvarer anvendelsen af programmer på arbejds pc'en.

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Specifikke kognitive færdigheder

 • scales blo - Korttidshukommelse

  Denne test måler den ultrakorte hukommelse og kapaciteten af den sensoriske hukommelse. Opgaven er hurtigt at beslutte, om det viste billede er det samme som det næstsidst viste billede.

 • scales clues - Håndtering af information

  Denne test måler informationskompetencen i komplekse situationer. Opgaven er at fungere som substitut for en projektleder og være ansvarlig for denne persons e-mail indbakke. Det betyder, at der modtages nye e-mails under besvarelsen af testen.

 • scales cmo - Monitoreringsevne

  Denne test måler monitoreringsevnen. Opgaven går ud på hurtigt at identificere antallet af genstande, der flytter sig.

 • scales e3+ - Koncentrationsevne

  Denne test måler koncentrationsevnen. Opgaven er at reagere på forskellige elementer på en bestemt måde så hurtigt som muligt.

 • scales fan - Hukommelse af Navne og Ansigter

  Denne test måler hukommelsen i forhold til at huske ansigter. Opgaven er at vælge det korrekte efternavn på tidligere viste personer. At huske et stort antal kontinuerligt skiftende personer og deres tilsvarende navne er af afgørende betydning indenfor visse beskæftigelsesområder.

 • scales lct - Læringseffektivitet

  Denne test måler evnen til at huske genstande, der vises meget hurtigt, i den rigtige rækkefølge. Da testen indeholder adskillige handlinger, måler den også indlæringsevnen.

 • scales mem (shipping) - Spatial memory

  What does this assessment measure?

  Spatial memory

  What is the task?

  The test taker is required to memorise sea marks and their position. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mem - Spatial hukommelse (Drivers suite)

  Opgaven i denne test er at huske vejskilte og deres placering. Testen bedømmer derfor hukommelsen. En høj score angiver gode perceptionsevner og en god korttidshukommelse.

 • scales mt (avi) - Evnen til at multitaske

  scales mt-avi er ideel til aktiviteter, der kræver hurtig og nøjagtig indsamling af oplysninger inden for flyvelederområdet.Den specielle opgave i scales mt-avi er at justere rullebanen til højre så hurtigt, at flyet, der nærmer sig fra venstre, kan lande på den.

   

 • scales mt (drv) - Evnen til at multitaske

  Måler evnen til at udføre flere opgaver samtidigt (multitasking). scales mt-drv omfatter reaktion på et signal under tidspres, fokuseret beregning og fokuseret kontrol af en karakterstreng. Endvidere får deltageren en øjeblikkelig optisk tilbagemelding om, hvorvidt deres input var korrekt eller ej. Målingen inkorporerer graden af multitasking-præstation.

 • scales mt (sales) - Evnen til at multitaske

  Denne test måler evnen til at udføre flere opgaver samtidigt (multitasking). Målingen finder sted i efter hinanden følgende segmenter, så multitasking-præstationen kan måles.Den specielle opgave i scales mt-sales er at identificerer ansigter og beslutte, om nogen af ansigterne er identiske med dem, der blev fremvist før i opgaven.

 • scales mt (sonic) - Multi-tasking Capability

  What does this assessment measure?

  Ability to multi-task

  What is the task?

  The test taker is presented with three different tasks and is required to work through these simultaneously. These tasks include hand-eye coordination, focused calculation and focused checking. The special characteristic of this test is the audio task: A sound sequence is played, which includes five randomly chosen letters of the phonetic alphabet. The task is to identify whether a letter is played twice during the sequence. Immediate feedback is given regarding their answer.

  Owing to the task which includes the sound sequence, scales mt (sonic) requires a controlled and standardised setting. Consequently, the test must be carried out in a controlled setting (for example Onsite-AC) and furthermore on a Desktop PC.

 • scales mt - Evnen til at multitaske

  Denne test måler evnen til at udføre flere opgaver samtidigt (multitasking). Målingen finder sted i efter hinanden følgende segmenter, så graden af multitasking-præstationen også kan måles.

 • scales nav - Retningssans

  Opgaven i denne test er at bestemme hvilken retning, et køretøj har, efter forskellige kørselsmanøvrer. Testen bedømmer derfor kandidatens retningssans. En høj score angiver evnen til at bibeholde rumorientering selv efter mange retningsskift, for eksempel når der køres bil.

 • scales ndb - Spatial orientering

  Denne test måler stedsansen. Opgaven er at specificere position og forløb af et fly i forhold til et givet punkt ved hjælp af et gyrokompas og et radiokompas.

 • scales rt - Reaktionstid

  Denne test måler reaktionstid. Opgaven er at reagere hurtigst muligt, når to ens genstande vises på skærmen.

 • scales spc - Spatial ræsonnement

  Denne test måler visuel tænkning og rumlig evne. Opgaven er at finde fejl i kopien af et mønster. Derved kan kopien roteres, spejles eller roteres og spejles.

 • scales spr - 3D-spatialt ræsonnement

  Denne test måler spatial tænkning. Opgaven består i geometriske former med afmærkede områder, og opgaven er at skabe et mønster, som, hvis det foldes, udgør en vist geometrisk form.

 • scales stm - Korttidshukommelse

  Denne test måler evnen til at udføre nøjagtige observationer og kapaciteten af korttidshukommelsen. I flere efterfølgende afsnit ser deltageren et antal forskellige billeder. Opgaven er at huske disse billeder og markere de billeder, der er identiske med dem, der er set før.

 • scales xw - Kompleks kontrol

  Denne test måler øje-hånd koordination i en kompleks styreopgave. Opgaven går ud på at undgå kollision, mens der flyves gennem et rør, hvor der mødes roterende forhindringer med åbninger i røret. Hver test er genereret af en item-generator ved påbegyndelse af testen. Det forhindrer snyd og er vigtigt, når der udføres usuperviseret online testadministration.

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Specifik viden

 • scales lt-d - Sprogkundskaber (tysk)

  Denne test måler adaptivt den tyske sprogfærdighed ved at teste tre sprogaspekter: Skrivefærdighed, ordforråd og stavning. Indeholder både en hastigheds- og en styrkekomponent.

 • scales lt-e - Sprogkundskaber (engelsk)

  Denne test måler adaptivt den engelske sprogfærdighed ved at teste tre sprogaspekter: Skrivefærdighed, ordforråd og stavning. Indeholder både en hastigheds- og en styrkekomponent.

 • scales lt-no - Sprogkundskaber (norsk)

  Denne test måler adaptivt den norske sprogfærdighed ved at teste tre sprogaspekter: Skrivefærdighed, ordforråd og stavning. Indeholder både en hastigheds- og en styrkekomponent. Hver test er genereret af en item-generator ved påbegyndelse af testen. Det forhindrer snyd og er vigtigt, når der udføres usuperviseret online testadministration.

 • scales lt-se - Sprogkundskaber (svensk)

  Denne test måler adaptivt den svenske sprogfærdighed ved at teste tre sprogaspekter: Skrivefærdighed, ordforråd og stavning. Indeholder både en hastigheds- og en styrkekomponent. Hver test er genereret af en item-generator ved påbegyndelsen af testen. Det forhindrer snyd og er vigtigt, når der udføres usuperviseret online testadministration.

 • scales mtu - Mekanisk ræsonnement

  Denne test måler mekanisk-teknisk forståelse indenfor forskellige emneområder.

 • scales tmt - Praktisk talforståelse

  Denne test måler basis regnefærdigheder af fire forskellige områder: Oversættelse af enheder, 3-regel, procentberegning og beregning af områder og rum.

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Verbale evner

 • scales verbal (admin) - Verbalt ræsonnement

  Denne test måler evnen til at finde og anvende verbal information i artikler, lister og instruktioner til besvarelse af specifikke spørgsmål. Denne test har karakter af en case-undersøgelse på grund af et fortløbende virksomhedsscenarie.

 • scales verbal (consumer) - Verbalt ræsonnement

  Denne test måler evnen til at drage logiske konklusioner fra komplekse verbale oplysninger. Endvidere måler denne test evnen til at genfinde relevante oplysninger ved at udfordre kandidaten med forskellige typer spørgsmål. Håndteringen af testen svarer til anvendelsen af moderne pc software.

 • scales verbal (finance) - Verbalt ræsonnement

  Denne test måler evnen til at drage logiske konklusioner fra kompleks verbal information Endvidere måler denne test evnen til at genfinde relevante oplysninger ved at udfordre kandidaten med forskellige typer spørgsmål. Testen er analog i forhold til programmer på pc.

 • scales verbal (industry) - Verbalt ræsonnement

  Denne test måler evnen til at drage logiske konklusioner fra kompleks verbal information. Endvidere måler denne test evnen til at genfinde relevante oplysninger ved at udfordre kandidaten med forskellige typer spørgsmål. Testformattet svarer til moderne pc software.

 • scales verbal (instruct) - Forståelse af instruktioner

  Denne test måler evnen til at forstå tekstmeddelelser og evaluere information. Opgaven er at vurdere - så hurtigt som muligt - om en erklæring, der henviser til en tekst, er rigtig eller forkert. Teksterne er henholdsvis enkle instruktioner eller instruktionsmanualer.

 • Situational Judgement Test

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

cut-e produktfinder

Søg blandt mere end 40 forskellige online testværktøjer og find den test eller spørgeskema som du har brug for.
Søg efter
Emne
Instrument
Kontakt os

Ring til os på +45 78 70 10 03

eller kontakt os her

Tilmeld dig talentNews