cut-e hjælper med at øge virksomhedens værdi

I arbejdet med vores kunder, så er vi i stand til at skabe imponerende Return on Investment i form af besparelse på tid og penge, samt skabe mere værdi. Vi gør dette i alle talentområder fra screening, udvælgelse, kandidatgrupper, udviklingsprogrammer og fastholdelse.

"Det største målbare udbytte fra alle disse har helt klart været fastholdelse." Sam Shepherd, Jurys Inn

Online test gør processer hurtigere og mere effektive, samt giver resultater

cut-e kombinerer psykometri, innovativ teknologi og relaterede konsulentydelser med en forståelse for jeres virksomheds udfordringer. Hvad vil du gerne vide – og vi undersøger det for dig. Vi ved hvad, der driver fremragende præstationer, i form af personlighed og evner, i netop din virksomhed. Vi leverer online testprocesser, der let kan integreres i dit eksisterende HR eller rekrutteringssystem. 

Ved at arbejde med vores kunder, så er vi i stand til at opnå imponerende Return on Investment ved at spare tid og penge, samt skabe værdi. Vi gør det inden for alle talentområder fra screening, udvælgelse, udviklingsprocesser og fastholdelse.

Nedenfor er bare nogle af de eksempler på hvordan vi kan arbejde med for at få imponerende ROI.

Client voices

"We have saved huge amounts of resources and costs due to the online selection process."Thomas Buller-Hermann,
Dortmund Energy and Waterworks

Siemens øger afslutningsrate

Øgning i afslutningen af lærlingeuddannelser fra 88% til 95% efter introduktionen af cut-e’s logiske evnetest og interessebeskrivelser. 

Uddannelse kræver store investeringer uanset om det er formelle elevprogrammer, første uddannelse af flyveledere eller ledelsesuddannelse for mellemledere. Men det er mere end forbruget af ressourcer, der gør det vigtigt at vælge uddannelseskurser: ofte er det afslutningen af kurset som er fundamentalt for at bidrage til virksomhedernes strategi. Uden nyuddannede piloter, så kan flyene ikke komme ud på de projekterede ruter.

easyJet sparer tusinder på rekruttering

En besparelse på $152,000 over 4 år ved at reducere antallet af Assessment Centre, der er nødvendige for at udfylde rekrutteringsplanen, efter at have introduceret cut-e Online Test og Realistic Job Previews, og fik derved tidligere fundet kandidater med høj kvalitet. 

Assessment centre er dyre at have, både i tid og udgifter. Og stadigvæk, så er de et af de mest forudsigende og værdifulde testværktøjer vi har til rådighed. Ved at gøre dem mere effektive og reducere antallet af centre du har brug for, for at få nok ansatte, vil give store besparelser.

cut-e kan hjælpe med, at du forstår de karakteristika ved dem, som har størst sandsynlighed for at lykkes i din organisation, og derefter bygge testprocessen rundt om dette, så du er i stand tidligere at finde kandidater med høj kvalitet. Nøgleresultater: du kan fokusere på de bedste kandidater, spare spildte kræfter og tid, der tidligere blev brugt på uegnede kandidater.

Sunglass Hut reducerer time-to-hire

Reduktion i time-to-hire fra 25 dage til 15 dage på salgsmedarbejdere efter at gentænke de vigtigste adfærdsmønstre og erfaring krævet af ansøgere, og introduktionen af cut-e Situational Judgement Test.

Ved at reducere time-to-hire, så får I flere succesfulde kandidater tidligere og de kan tidligere levere resultater, men du forhindrer også, at de bliver hyret af en konkurrent. cut-e kan samarbejde med jer for at identificere de nøglekarakteristika, der er brug for i den enkelte stilling, og kan udvikle en online testproces, der forløber hurtigt, effektivt og udvælger de bedste kandidater til jer. Du vil ikke bare reducere på anvendt tid og administration ved at automatisere processer, men beslutninger vil også blive taget hurtigere, fordi vi hjælper jer med at sætte cut-off scorer. Nøgleresultater: du er i stand til at få ansat nye medarbejdere hurtigere, holde dem fra jeres konkurrenter og reducere jeres egne interne omkostninger.

Harveys øgede salg

Salgsstigning på 14% på nye ansatte efter introduktionen af cut-e’s adfærdstest og situational judgement værktøjer – en stigning på $10.700 pr. ansat

Ved at finde ud af hvad der gør en salgskonsulent så meget bedre end en anden, og at anvende den viden, kan tilføje værdi til jeres top- og bundlinjeresultat. Typisk så vil det være noget omkring en persons personlighedskarakteristika, der får ham eller hende til at blomstre og være succesfuld i jeres virksomhed – ligesom en historik med eller erfaring med salg. cut-e kan hjælpe jer med at afgøre og definere hvad, der giver salgssucces, og så forudsige det for jeres salgskandidater. Vi kan hjælpe med at analysere jeres talent data og korrelere disse med jeres testdata. Vi kan udpege de elementer, der giver salgssucces hos jer, og kan hjælpe med at udvikle en rekrutteringsproces, der fremhæver de personer med de nødvendige egenskaber, som I har brug for. Nøgleresultater: ansæt nye talenter med de nødvendige evner og kompetencer, så de kan blive jeres nye salgsstjerner.

Ricoh reducerer interviewtid og afgang

Reduktion på 45 minutter pr. interview og en 7% stigning i fastholdelse siden introduktionen af den skræddersyede løsning`Ricoh Way’ til at teste potentielle medarbejdere ift. Ricoh’s kernekompetencer.

Tid brugt på interview anvendes ikke altid optimalt. I er nødt til at fokusere og dette kræver præcis viden om jobrollen, samt en indsigt i hvilke karakteristika en interviewet person har og en forståelse af sammenhængen mellem de to.

cut-e har hjulpet utallige virksomheder til at få en bedre forståelse af hvilken type de kigger efter til deres roller: en kombination af færdigheder, motivation, værdier, evner, kompetencer og karakteristika. Vi hjælper også med at definere den testprocedure, der vil fremhæve de nødvendige områder i kandidater, samle informationerne og kan give en kort, tilpasset interviewguide til de ansættende ledere, som de kan bruge i selve interviewet. Nøgleresultater: Kortere tid brugt pr. interview, da interviewere kan fokusere på de vigtigste spørgsmål for at afgøre ’fit’ med det enkelte job. Kandidaterne får en bedre forståelse for jobbet og virksomheden ud fra de spørgsmål, der stilles og de værdier, som udtrykkes – og kan dermed afgøre, hvorvidt jobbet er det rette for dem.

cut-e produktfinder

Søg blandt mere end 40 forskellige online testværktøjer og find den test eller spørgeskema som du har brug for.
Søg efter
Emne
Instrument
Kontakt os

Ring til os på +45 78 70 10 03

eller kontakt os her

Tilmeld dig talentNews